ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μια σωστή ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να παρέχει ασφάλεια έναντι πυρκαγιάς, να είναι άριστη, καλαίσθητη και να έχει λογικό κόστος. Για να εξασφαλιστούν τα παραπάνω πρέπει:

 • Να γίνει ουσιαστική μελέτη της εγκατάστασης κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η κάλυψη όχι μόνο των σημερινών αναγκών αλλά και των μελλοντικών (επεκτασιμότητα, εφαρμογή νέων τεχνολογιών)
 • Η μελέτη να εφαρμοστεί σύμφωνα με τα ελληνικά πρότυπα τυποποίησης για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ΕΛΟΤ HD 384 ‘Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις’)
 • Να χρησιμοποιηθούν υλικά πιστοποιημένα, κατάλληλης ποιότητας
 • Η κατασκευή της εγκατάστασης να γίνει από άτομα έμπειρα, πιστοποιημένα και ευσυνείδητα.

Εμείς, τηρώντας όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης μελέτης για την ηλεκτρική εγκατάσταση της οικίας σας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Έχοντας κατανοήσει τις ανάγκες σας, μπορούμε να σας δώσουμε μια σαφή εικόνα των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, καταλήγοντας έτσι στο τελικό κόστος της εγκατάστασης  και σε εναλλακτικές λύσεις. Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε τη βέλτιστη υλική και οικονομική λύση.

Συνοπτικά, προσφέρουμε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στους ακόλουθους τομείς:

 • Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κίνησης και φωτισμού
 • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 • Συστήματα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS, Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη, Inverters, κλπ.)
 • Εγκαταστάσεις γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας
 • Εγκαταστάσεις αρχιτεκτονικού φωτισμού κτηρίων και καταστημάτων
 • Εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας και επιτήρησης χώρων (CCTV, κάμερες ασφαλείας, Access Control, κλπ.)
 • Εγκαταστάσεις συστημάτων συναγερμού
 • Δομημένη καλωδίωση (Μελέτη, σχεδιασμός και εγκατάσταση)
 • Δίκτυα ασθενών ρευμάτων voice/data, R-TV , και ηχητικά
 • Εγκαταστάσεις πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης

Όλες οι εγκαταστάσεις γίνονται με συμμόρφωση προς του κανονισμούς εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και του προτύπου ΕΛΟΤ

Χρησιμοποιούμε μόνο πιστοποιημένο ηλεκτρολογικό υλικό υψηλής ποιότητας που είναι σύμφωνο με τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και τους κανονισμούς του Υπουργείου Εμπορίας Βιομηχανίας και Τουρισμού

          

You might be interested in …

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Η εγκατάσταση του συστήματος συναγερμού πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να μπορούμε να προστατέψουμε το χώρο μας σε όλα τα σημεία που μπορεί να υπάρχει δυνατότητα εισβολής. Πάντα χρειάζεται να γνωρίζουμε τις καθημερινές συνήθειες του χρήστη, ώστε το σύστημα αυτό να προσαρμόζεται στις ανάγκες του χρήστη. Επίσης, είναι καλό να ξέρουμε τα αδύναμα και […]

Διαβάστε Περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Ηλεκτρολογικές εργασίες με έμφαση στην ποιότητα, την ασφάλεια και την καλαισθησία.  

Διαβάστε Περισσότερα