Όλα τα κτίρια διαθέτουν από την κατασκευή τους την δομική – παθητική πυροπροστασία, με στόχο των περιορισμό των επιπτώσεων της φωτιάς στον άνθρωπο και τα υλικά αγαθά. Παθητική πυροπροστασία είναι για παράδειγμα οι οδεύσεις διαφυγής του κτιρίου, η ενίσχυση των δομικών υλικών της κατασκευής του, η ενίσχυση της στατικής αντοχής του κτιρίου για να μην καταρρεύσει.

 

Το σύστημα πυρανίχνευσης όμως, είναι αυτό, που σε αντίθεση με τον άνθρωπο (φύλακα, νυχτοφύλακα) θα εντοπίσει τη φωτιά σε οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης και θα μας ενημερώσει εγκαίρως.

 

Οι επικίνδυνοι χώροι ανά κατηγορία κτιρίου σύμφωνα με τον κανονισμό πυροπροστασίας είναι οι εξής:

 

Πολυκατοικίες:  λεβητοστάσιο, αποθήκη καυσίμων, μηχανοστάσιο

 

Κτίρια ξενοδοχείων: λεβητοστάσιο, αποθήκες καυσίμων, χώρος μετασχηματιστών μέσης τάσης, χώρος πινάκων, χώρος ατμολεβητών υψηλής πίεσης, χώρος κλιματιστικών μονάδων

 

Κτίρια γραφείων: λεβητοστάσιο, αποθήκες καυσίμων, χώρος μετασχηματιστών μέσης τάσης, χώρος πινάκων, χώρος κλιματιστικών μονάδων

 

Εκπαιδευτήρια: λεβητοστάσιο, αποθήκες καυσίμων, μαγειρεία, πλυντήρια, χώρος συγκέντρωσης απορριμμάτων

 

Εμείς στην MVP ELECTRIC εγκαθιστούμε συμβατικά και διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου και τις απαιτήσεις σας.

 

Συμβατικά συστήματα πυρανίχνευσης είναι αυτά που αναγνωρίζουν τα σήματα ειδοποίησης ανίχνευσης πυρκαγιάς ανά ζώνη και όχι από κάθε ανιχνευτή ξεχωριστά. Με άλλα λόγια ο εντοπισμός της φωτιάς γίνεται ανά επιφάνεια προστασίας ζώνης. Δηλαδή σε ένα πενταόροφο κτίριο όπου υπάρχει η εγκατάσταση συμβατικής πυρανίχνευσης  με μία ζώνη για όλο το κτίριο θα μας ενημερώσει για την φωτιά που υπάρχει στο κτίριο χωρίς να γνωρίζουμε το ακριβές σημείο εκδήλωσής της.

 

Διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης είναι αυτά όπου γνωρίζουμε το ακριβές σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς καθώς ο κάθε ανιχνευτής που έχουμε εγκαταστήσει έχει δική του διεύθυνση καταχωρημένη στο κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης.

 

Το σύστημα πυρανίχνευσης μπορεί να γίνει ακόμη πιο ασφαλές όταν  συνδεθεί και με την 24 Hours  ATLAS ώστε να ειδοποιηθεί εγκαίρως και η πυροσβεστική υπηρεσία.