Τα βασικά μέρη κάθε συστήματος συναγερμού είναι:

  • Η κεντρική μονάδα (πίνακας συναγερμού)

Είναι η μονάδα στην οποία συνδέονται όλες οι περιφερειακές συσκευές, δηλαδή οι μονάδες εισόδου (ή αισθητήρες) καθώς και τα στοιχεία σήμανσης ειδοποίησης δηλαδή οι μονάδες εξόδου.

  • Οι μονάδες εισόδου

Είναι οι αισθητήρες που δέχονται τα ερεθίσματα.  Αυτοί παρουσιάζονται παρακάτω:

  • Υπέρυθροι ψηφιακοί αισθητήρες κίνησης (Radar ανίχνευσης κίνησης) μονής ή και διπλής τεχνολογίας (υπερύθρων και μικροκυμάτων).
  • Μαγνητικές επαφές (απλές, βαρέως τύπου, χρηματοκιβωτίου κλπ.) που τοποθετούνται στις πόρτες και στα παράθυρα.
  • Αισθητήρες κραδασμών που ενεργοποιούνται από κραδασμούς, δονήσεις και τοποθετούνται στους τοίχους.
  • Δέσμες Laser (Beams) και υπερύθρων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Η λειτουργία τους βασίζεται στην αόρατη δέσμη τους. Με τη διακοπή της δέσμης αυτής η μονάδα αντιλαμβάνεται εισβολή στο χώρο.
  • Ανιχνευτές θραύσης κρυστάλλων
  • Άλλοι ειδικοί ανιχνευτές (ανιχνευτές αερίων οροφής, ανιχνευτές καπνού φωτοηλεκτρικοί, θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές που ανιχνεύουν την απότομη αλλαγή και αύξηση στη θερμοκρασία σε ένα χώρο, ανιχνευτές φυσικού αερίου, προπανίου, μονοξείδιου του άνθρακα), καπνού, πλημμύρας.
  • Οι μονάδες εξόδου (συσκευές ειδοποίησης όπως σειρήνες)

Είναι η εξωτερική ή η εσωτερική σειρήνα του συστήματος συναγερμού και κάποια φώτα που έχουμε προγραμματίσει να ανάβουν στη περίπτωση συναγερμού.

Η σειρήνα τοποθετείται πάντα σε σημείο όπου θα είναι όσο το δυνατό πιο εμφανή για να απωθεί τους κλέφτες αλλά και να μην είναι προσβάσιμη.

  • Συσκευές επικοινωνίας

Είναι οι υπεύθυνες συσκευές για τη μετάδοση του σήματος συναγερμού σε Κέντρο Λήψης Σημάτων ή στους δέκτες που έχουμε εμείς καθορίσει. Τέτοιες είναι ο κωδικοποιητής μεταδίδει τηλεφωνικά κωδικοποιημένα σήματα στο κέντρο λήψης σημάτων, ο τηλεφωνητής φωνητικού μηνύματος (speech dialer), ηλεκτρονική πλακέτα που ειδοποιεί μέσω της τηλεφωνικής γραμμής με φωνητική ομιλία για την κατάσταση του συστήματος συναγερμού, συσκευές επικοινωνίας GSM/GPRS και TCP/IP οι οποίες επικοινωνούν με το κέντρο λήψης σημάτων και με τους χρήστες του συναγερμού μέσω τηλεφωνικής γραμμής, μέσω Internet στέλνοντας email αλλά και ασύρματα στέλνοντας μήνυμα στα  κινητά τηλέφωνα που έχουμε ορίσει.

Η διορατική μελέτη και η σωστή τεχνική υλοποίηση της είναι εκείνες που καθορίζουν τη σωστή λειτουργία του συστήματος ασφαλείας. Καθοριστικό ρόλο παίζει η σωστή χαρτογράφηση του χώρου ώστε να εντοπιστούν τα αδύνατα σημεία και τα πιο ευάλωτα σε εισβολή, και να προστατευτούν κατάλληλα. Κάθε χώρος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Εμείς στην MVP Electric διαθέτουμε την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τη βούληση να σας προτείνουμε  ένα καλά σχεδιασμένο και μελετημένο σύστημα συναγερμού προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας και στον τρόπο ζωής σας  που θα σας παρέχει πλήρη ασφάλεια.

Είμαστε πιστοποιημένοι αδειούχοι εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας. Τοποθετούμε ασύρματα και ενσύρματα συστήματα συναγερμών. Δείτε παρακάτω μερικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε.